Historie

Samling av historikk fra 1919 - 1994: 
Vivian Mathiassen, Cathrine Røkaas, Merete Lange, Hans Fergestad, Anett Glittfjell og Øistein Moursund

Det var en kald januarkveld i 1919, at 16 menn møtte i fyrhuset på Solberg Spinderi. Disse staute karer kom sammen etter initiativ fra farver Emil Bakke og Erik Wilthil, som samlet musikkinteresserte for å se om det kunne startes et musikkorps i bygda. 

Emil var ganske nylig kommet til Spinderiet, etter tidligere å ha bodd i Fredrikstad. Med det samme han kom til distriktet begynte han i Drammen Parkmusikkorps og han hadde gode attester fra både kapellmester Oskar Lien og Severin Svendsen. De anbefalte Emil på det varmeste, både som utøver, arrangør og dirigent. 

Korpset kom i gang under navnet Solbergelvens Hornmusikk, men da det måtte bestilles instrumenter fra Frankrike, og at det bare kunne sendes to instrumenter pr. gang grunnet utførselforbud, tok det sin tid før alle instrumentene var på plass. Det var ikke før i midten av juni at det var instrumentutdeling, og følgende instrumenter var kommet fra Frankrike:  

 • 1 F - Helikon 
 • 2 Althorn 
 • 2 Bb - Kornetter 
 • 1 Bb - Trompet 
 • 1 Eb - Fløyte 
 • 1 Eb - Helikon 
 • 2 Tenorhorn 
 • 1 Ess - Kornett 
 • 2 Bb - Klarinetter

Trommer var ikke å få kjøpt, så en skarptromme og en stortromme måtte lånes fra "den gamle nedlagte musikk". Øvelsene ble holdt på Solberg Bruksskole en gang i uken og kontingenten på denne tiden var to kroner i måneden pr medlem 

Den første konserten ble holdt den 26. desember 1919 kl 17:00. Mange mennesker var møtt fram for å høre den nye hornmusikken, også en del fra Mjøndalen og Drammen. Musikken fikk fin kritikk. Etter konserten var det kort pause, og så spilte korpset til dans resten av kvelden. Dagen etter spilte de på juletrefest for Tekstilforeningen. 

Det ble også betalt lønn til dirigenten. Han fikk fem kroner for hver øvelse + 1/16 av inntektene når korpset spilte til dans eller på konserter. 

Utover i 20 - årene ble det de "vanlige" spilloppdragene, som 1 mai og 17 mai og til forskjellige tilstelninger rundt om i bygda. Emil Bakke var dirigent i denne første perioden som varte fram til 1927. Da innstilte korpset virksomheten, men i årene fram mot nyopprettelsen i 1935 var det en oktett som spilte sammen. 

Korpset ble gjenopprettet i 1935 med 17 medlemmer og skiftet da navn til Solbergelvens Musikkorps

På generalforsamlingen i 1937 ble det bestemt at alle nye som skulle begynne i korpset skulle få beholde instrumentet i tre måneder. Fikk de ikke til noe etter disse månedene måtte instrumentet leveres tilbake. I 1938 forelå det et tilbud om medlemskap i Buskerud Musikkforbund, men korpset meldte seg heller inn i Drammen og Omegns Musikkforbund. 

Ut på høsten i 1939 ble en av stifterne Olaf Karlsen (formann dette året) syk, - og gikk bort den 21.12. Han var en stor forkjemper for hornmusikken i bygda. På slutten av 30 - årene bestod korpset av 20 medlemmer. Fremmøtet var bra og økonomien så god at kontingenten ble fjernet. 

Det første musikkstevnet korpset deltok på var ved Tofte i Hurum (1939). Her var ni korps representert. Etter krigens inntog i 1940 tok korpset pause et par måneder, men fra juni og utover ble det holdt en del utendørs øvelser. I november samme år ville Rolf Olsen trekke seg tilbake fra musikken etter mange års virke. Styret oppnevnte ham som æresmedlem av korpset, og han fikk en sølvpokal som gave og takk for det store arbeidet han hadde gjort for korpset. På samme møte tok Anders Engedal opp tanken på å danne en damegruppe av medlemmenes damer. Damegruppen ble dannet i 1941. 

Utover krigsårene økte virksomheten i korpset. Det ble avholdt konserter og damegruppen arrangerte basarer. I november i 1942 hadde korpset et stort arrangement på Folkets Hus i Krokstadelva. Foruten en avdeling av korpset, var det også en avdeling med solosang av Ragnar Rånås, trompetsolo av Asbjørn Nilsen og en fiolinavdeling med med dirigent Øyvind Hansen. Solistene ble akkompagnert av Inge Sone på piano. Det ble en meget vellykket konsert hvilket anmeldelsen i avisen gav uttrykk for. 

I 1942 og 1944 ble dirigentens lønn hevet. Først til 12 kroner og så til 20 kr pr. øvelse. Det ble også vedtatt å innføre kontingent for medlemmene. Denne ble satt til to kroner måneden. 20 februar 1944 assisterte korpset Samklang ved korets 30 års jubileumskonsert i Nedre Eiker Kirke. Denne var til inntekt for trengende i Bergen. Overskuddet på ca 2500 kroner ble sendt til Bergen gjennom samklang.

Den 8. mai 1945 er krigen over og korpset marsjerte fra Fredtun til Solbergmoen og tilbake igjen. På Fredtun var det en liten konsert med norsk musikk. Med krigens slutt ble det også tillatt å feire 17 mai. Korpset spilte i barnetogene fra skolen til kirken. Ved bautaen spilte de "Jeg vil verge mitt land" og "Alltid freidig når du går", til minne om de falne fra Nedre Eiker i 1940. Etter feiret Karl Wilthil diamantbryllup og korpset spilte for "brudeparet". Om ettermiddagen marsjerte korpset i det største 17. mai toget noen gang, fra banen i Krokstadelva til banen i Mjøndalen.

1. mai 1946 var første gang på syv år at korpset spilte i barne- og demonstrasjonstoget. Folketoget fra Mjøndalen var et av de største som noen gang hadde vært i Nedre Eiker. For denne spillingen fikk korpset 250 kroner. I juni samme år ble det arrangert et opptog til inntekt for et folkebad i Solbergelva. Korpset spilte i toget som gikk fra Vinnes til Krokstadelva. Noe folkebad har vi dessverre ennå ikke sett noe til her i bygda 

I 1947 ble et lite aktivt år. Det eneste korpset hadde av opptredener var spilling 1. mai og 17. mai. Korpset musikalske nivå sank da flere av de eldste medlemmene sluttet. Blant de gjenværende var interessen heller ikke den beste. Denne bølgedalen varte til ut i 50 - årene. Det endte med at dirigent Egil Borgersen leverte sin oppsigelse i 1953 på grunn av dette. Imidlertid klarte medlemmene å skjerpe seg, for Borgersen var dirigent også videre utover samme ti-år. Interessen bedret seg og midt på 50 - tallet hadde korpset gode arbeidsår. 

Medlemkontingenten på denne tiden var 52 kroner i året. Dette ble den satt opp til i 1953 grunnet dårlig økonomi. Korpset deltok så og si hvert år på Buskerud Musikkforbunds stevne. Ellers spilte de 1. og 17. mai, på søndagsskolens dag. på Eikerstevnet og de arrangerte egne konserter forskjellige steder i Solbergelva. 

I 1956 ble korpset meldt inn i "Landsforbundet for amatør- og guttemusikkorps" og i 1957 forandret det navn til dagens Solberg Musikkorps

I 1958 hadde korpset stor musikalsk framgang, og de hadde også et meget vellykket arrangement av Forbundsstevnet i Bjørkelunden. 

I 1960 feiret korpset 25 års jubileum for gjenopprettelsen i 1935. Vi kan ikke se om korpset holdt jubileumskonsert, men det ble arrangert en middag med etterfølgende fest. 30. april fikk korpset ny fane, som den driftige Damegruppa ga til korpset. Turen dette året gikk til Buskerud Musikkforbunds stevne på Jevnaker. På festen om kvelden kan vi nevne at Steinberg og Solberg Musikkorps forlot festen, fordi den var offentlig og at det derfor ikke var tillatt å nyte alkohol ved bordene ! 

Da mange av medlemmene jobbet skift - arbeid på Spinderiet, slet korpset med få medlemmer. Allikevel klarte man å arrangere det årlige "batteristevnet", man spilte 1. og 17. mai, og var eller med på kretsstevnene som ble arrangert. 

70 - årene var preget av mye dårlig frammøte på øvelsene. Allerede i 1970 ble det innkalt til ekstraordinær generalforsamling for å finne ut om virksomheten skulle fortsette. Bare en av femten valgte å trekke seg ut. Det ble iverksatt forskjellige tiltak for å skaffe nye medlemmer. Sommeren samme år var den mest kritiske, da de ikke var spillbare på noe arrangement. Situasjonen forble ustabil og det var stadig problemer med dirigent. 

Den 7. juni i 1971 ble Anders Engedal utnevnt til æresmedlem etter 52 års innsats. Videre ble fem av korpsets medlemmer hedret med Kretsens Fortjenestemedalje for 35 års aktivitet. 

For å forsøke å bedre på økonomien ble det startet gammeldans på Folkets Hus i Krokstadelva, noe som ble svært vellykket.

Nye grønne uniformer ble også anskaffet dette ti-året og de ble første gang brukt 17 mai 1973. 

Selv om medlemssituasjonen stadig var meget ustabil, ble både øvelser og arrangementer gjennomført som tidligere år. Korpset startet også med høsttur på fjellet for medlemmene med ektefeller. 

24. januar 1979 avholdt korpset 60 års jubileumskonsert på Solberg Skole. Collegium Musicum var invitert som "oppvarmingsorkester" og spilte en halv time før konserten. Etter konserten var det fest med mange innbudte gjester. Her ble det også delt ut 35 års hederstegn til flere av korpsets medlemmer. 

Både slutten av 70 tallet og utover 80 årene ble det holdt mandagskonserter i Mjøndalen Samfunnshus. Her deltok også en oktett av korpset og det var forskjellige innbudte sangere små orkestre. Av hensyn til rekruttering fra Solberg Skolekorps, ble det i 1981 bestemt at hver fjerde øvelse skulle være sammen med skolekorpset. 

På årsmøtet i 1983 ble korpsets første kvinnelige leder valgt - Linda Støland. 

I anledning 65 års jubileet i 1984 arrangerte korpset Eikerstevnet i Mjøndalen med syv innbudte korps. Eigil Engedal hadde nå vært medlem av korpset i 50 år. I den anledning forærte korpset ham en gave. 

På slutten av 80 årene var det også faste vår - og forsommerspillinger. I 1988 var korpset på tur til Ålborg hvor de blant annet holdt to konserter, en på torvet og en i tivoli. Samme år startet en oppsparing til nye uniformer. Dette med tanke på 70 års jubileet i 1989. 

Jubileumsåret startet med stor konsert på Samfunnshuset i Mjøndalen. Etterpå var det festmiddag. Dette var i januar. I juni dro korpset på 10 dagers tur til Østerrike. De nye uniformene, sorte med rød besetning, le første gang tatt i bruk på jubileumskonserten. 

I 1990 Deltok korpset i NM for amatørkorps, 3. divisjon, i Trondheim. Medlemmene kom godt fornøyde hjem med 2. ærespris. Høstturen dette året gikk til Bergsjø Høyfjellshotell. Dette året ble Solbergfestivalen arrangert for første gang og her var jo korpset en selvskreven medaktør. Korpset hadde et par oppmarsjer, og fredag kveld var det Tyrolerkveld utendørs med Tyrolerorkester sammensatt av en del av korpsets medlemmer. Søndag kveld var det avslutningskonsert inne i Solberg Sport & Kultursenter. 

I de siste årene har korpset hatt en stor konsert enten vår eller høst eller i vår og i 1991 hadde de også en våt og kald sommertur til Hamar. Her deltok de i oppmarsjer på Janitsjar Festivalen 

I mars 1993 holdt korpset vårkonsert i Solberg Sport & Kultursenter, og ds ble det utnevnt to nye Æresmedlemmer - Knut Zachariassen og Torolf Henriksen. 

Nå i august 1993 fikk korpset den triste melding om et av æresmedlemmene, Anders Engedal, var død i en alder av 90 år. Anders var alltid aktivt og glødende interessert i korpsets aktiviteter og troppet opp på både øvelser og konserter. 

Høsten 1993 deltok korpset på Eikerstevnet samt Adventskonsert i Nedre Eiker Kirke. Mye av høsten dette året gikk med til å forbrede 75 års jubileumskonert som ble avholdt lørdag 29 januar 1994. Foruten korpset deltok Merethe Trøan som sager og konferansier og Arne Iversen på piano. Om kvelden var det stor fest i Drammen Frimurerlosje. 

Tidligere formenn/ledere Solberg Musikkorps

 • 1919 -1922 Erik Wilthil 
 • 1923 -1923 Edvard Wilthil
 • 1924 -1926 Martin Hjelmengen
 • 1928 -1934 Ikke aktivitet
 • 1935 -1935 Olof Karlsen
 • 1935 -1936 Rolf Karlsen
 • 1937 -1939 Olof Karlsen
 • 1940 -1942 Anders Engedal
 • 1943 -1944 Arne Syvertsen
 • 1945 -1945 Harry Knutsen
 • 1946 -1946 Kåre Syvertsen
 • 1947- 1947 Eigil Engedal
 • 1948 -1949 Anders Engedal
 • 1950 -1951 Knut Zakariassen
 • 1952 -1952 Karl Winnes
 • 1953 -1953 Kåre Fjeldseth
 • 1954- 1954 Torolf Henriksen
 • 1955 -1956 Odd Engedal
 • 1957 -1958 Kjell  Engedal
 • 1959 -1960 Odd Engedal
 • 1961- 1962 Arne Kristiansen
 • 1962- 1963 Anders Engedal
 • 1963- 1964 Kjell Kristiansen
 • 1965- 1965 Anders Engedal
 • 1966- 1967 Gunnar Smith - Johansen
 • 1968- 1969 Odd Hofseth
 • 1970- 1972 Tore Wilthil
 • 1973- 1973 Odd Hofseth
 • 1974- 1976 Ulf Evensen
 • 1976- 1979 Roar Fjeldseth
 • 1979- 1981 Ragnar Guldbrandsen
 • 1981- 1983 Roar Fjeldseth
 • 1983- 1985 Linda Støland
 • 1985- 1986 John Erik Molin
 • 1986- 1989 Brynjar Henriksen
 • 1989- 1993 John Erik Molin
 • 1993- 1994 Arve Fjellbo
 • 1994- 1999 Hans Vidar Steen
 • 1999- 2002 Per Arne Sveum
 • 2002- 2003 Arve Fjellbo
 • 2003- 2004 Brynjar Henriksen
 • 2004- 2007 Per Arne Sveum
 • 2007- 2010 Anett Glittfjell   
 • 2010-2012 Brynjar Henriksen
 • 2012 -2013 Per Arne Sveum
 • 2013 - 2015 Hans Vidar Steen
 • 2015 -  2016 Cathrine Røkaas
 • 2017 - 2019 Thor Siver Stengrimsen
 • 2019 - 2021 Erik Mathiassen
 • 2021 -         Hans Vidar Steen

Tidligere dirigenter i SMK

Emil Bakke 1919 - 1927  
Ikke aktivitet 1928 - 1934 
Einar Wilthil 1935 - 1936 
Øyvind Hansen 1937 - 1947 
Viggo Hennum 1947 -1949 
Anders Engedal 1949 - 1951 
Egil Borgersen 1952 - 1961 
Asbjørn Tangen 1961 
Thorbjørn Solberg 1962 - 1967 
Einar Egge 1967 - 1972 
Gunnar Smith Johansen 1972 
Heinz Herresdal 1972 - 1977 
Leif Henning Johnsen 1979 - 1983 
Knut Bergodd 1983 - 1986 
Terje Fredriksen 1986 - 1987 
Rolf Ødegaard 1987 - 1989 
Kenth Rønnerud 1989 - 1993 
Odd Ulleberg 1993 
Øivind Hauger 1993 - 1997 
Inge H Eriksen 1997 - 2008 
Thor Anders T Eriksen 2008 - 2010 
Kjell Martinsen Høst 2010 - Musikalprosjekt 
Ante Skaug 2011 - Prosjekter: Carlingkonsert & Glow 
Tor Anders T Eriksen 2011 - 2013 
Andreas Olsson 2014 -
Søk
Driftes av Styreportalen AS